GrupTalepleri.com

GrupTalepleri.com Kullanım Kuralları

GrupTalepleri.com web sitesine üyelik gerçekleştiren her kullanıcı bu kuralları kabul etmiş sayılır.

GrupTalepleri.com çalışma Kuralları

Havayolları Genel Bilet Kuralları

Bu sayfadaki kuralların tamamı uçuşu sağlayan Havayolunun kuralları olup 6 Mayıs 2017 tarihinde güncellenmiştir. Havayollarının kurallarında belirtilen güncelleme tarihimizden sonra yapılan tüm değişiklikler Havayolllarından takip edilmesi tarafınızdan sağlanacaktır. Bu uyarı ile değişen ve güncellenen kurallar nedeni ile hukuki, maddi ve manevi sorumluluk kabul etmediğimizi beyan ederiz.

İptal - İade

İptal talepleriniz için arayın : +90 532 426 26 30

1. İç hat uçuşlarında yapılacak iptal/iade :

2. Dış hat uçuşlarında yapılacak iptal/iade:

3: İptal/İade ile ilgili önemli hususlar:

Biletleme ve Ödeme işlemini İnternet bankacılığı aracılığıyla yapmış olduğunuz biletlerin iptal ve iade işlemleri için Türkiye'de bulunan THY Satış Ofislerine başvurunuz. Bilet iptal, iade ve değişiklik işlemleri sadece Türk Hava Yolları Satış Ofisleri'nden yapılacak olup, satın alınan biletlerde iade ve iptal/ceza bedeli, bilet ücret kuralları doğrultusunda yapılacaktır.

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.

ANADOLU JET

Uçuş Tarifeleri - Uçuş İptalleri

1 Uçuş Tarifeleri

Taşıyıcı, yolculuk tarihinde yayımlanmış uçuş tarifelerine uymayı ve Yolcu ve Bagajını makul sürede taşımak için gerekli gayreti göstermeyi üstlenir.

1. 2 Planlanmış Uçuş Değişiklikleri, İptali vs.

Taşıyıcı kontrolü dışındaki nedenlerle uçak tipini veya uçuş güzergahını değiştirebilir, ancak bir uçuşu iptal ederse veya geciktirirse, önceden teyit edilmiş yeri temin edemezse, Yolcuyu bir Duraklama Noktasına veya varış yerine veya rezervasyonu olan bir bağlantılı uçuşa ulaştıramazsa, Taşıyıcı

1. 3

Uçuşu reddedilen Yolculara Taşıyıcı tazminat ödemeyecektir.

1. 4

Zarar vermek kastıyla veya Zararın doğması ihtimali olduğunu bilerek pervasızca yaptığı fiil veya ihmali dışında, Taşıyıcı, herhangi bir uçuşun ifası veya hareket veya varış tarihlerine veya saatlerine ilişkin olarak adamlarının, acentelerinin veya temsilcilerinin veya uçuş tarifelerinin veya diğer yayımlanmış uçuş bildirilerinin hatalarından veya eksikliklerinden sorumlu olmayacaktır.

İadeler

2. 1 Genel

Taşıma akdine uygun olarak taşımanın Taşıyıcı tarafından temin edilememesi veya Yolcunun isteği ile değişiklik düzenlenmesi yapılması halinde, Taşıyıcı Kurallarına ve bu maddeye uygun olarak, kullanılmamış Bilete veya onun bir parçasına ilişkin iade yapılır.

2. 2 İadenin Yapılacağı Kişi

2. 2. 1

Bu maddede aşağıda yer alacak hükümler dışında, yeterli delil göstermesi halinde adı Bilette yazılı kişiye veya Biletin ücretini ödemiş olan kişiye iade yapmaya Taşıyıcı yetkili kılınmıştır.

2. 3 İsteğe Bağlı Olmayan İade

Taşıyıcı, bir uçuşu iptal ederse, tarifeye göre icrası gereken uçuşu yapamazsa, Yolcunun Duraklama Noktası olarak biletlendiği veya tasarladığı bir Duraklama Noktasında durma yapamazsa, önceden teyit edilmiş yeri temin edemezse veya rezervasyonu olan bağlantılı bir uçuşa Yolcuyu ulaştıramazsa, iade tutarı olarak;

2. 3. 1

Biletin herhangi bir bölümü kullanılmamışsa, ödenen bilet ücretine eşit bir meblağı;

2. 3. 2

Biletin bir bölümü kullanılmış ise, aşağıdaki hallerdeki iadelerden yüksek olanı,

2. 4 İsteğe Bağlı İade

Yolcu bu madde fıkralarındaki nedenlerden başka bir nedenle Bilet ücretinin iadesini isterse,

2. 4. 1

Eğer bir Biletin herhangi bir bölümü kullanılmamış ise, uygulanabilir indirimler ve hizmet giderleri düşüldükten sonraki ödenen Bilet ücretine eşit bir meblağ,

2. 4. 2

Eğer bir Biletin herhangi bir bölümü kullanılmış ise, uygulanabilir indirimler ve hizmet giderleri düşüldükten sonra ödenen Bilet ücreti ile Biletin kullanıldığı noktalar arasındaki ücretin farkı iade olarak ödenir.

2. 5 Kayıp Bilette İade

2. 5. 1

Bilet veya bir bölümü kaybolursa, Taşıyıcının kayba ilişkin ispatı tatmin edici bulması ve uygulanabilir hizmet gideri ödenmesi halinde aşağıdaki şartlarla ücret iadesi yapılabilir.

2. 6 İade Talebine Red Hakkı

2. 6. 1

Taşıyıcı Kurallarında yer alan Biletin geçerlilik süresinin bitiminden sonra iade başvurusu yapılırsa, Taşıyıcı iadeyi reddedebilir.

2. 6. 2

Yolcu ülkede kalması için müsaadesi olduğunu veya başka bir Taşıyıcı veya taşıma yolu ile ülkeden ayrılacağını Taşıyıcıyı tatmin edecek şekilde ispat etmedikçe, Taşıyıcıya veya bir ülkenin Hükümet yetkililerine oradan ayrılma isteğinin ispatı olarak gösterilen bir Biletin ücret iade talebini Taşıyıcı reddedebilir.

2. 7 Döviz Kuru

Tüm ücret iadeleri Biletin satın alındığı ve iadenin yapıldığı ülkenin kanunlarına, yasal düzenlemelerine ve kurallarına veya emirlerine tabidir. Kaideten iade, Bilet ücretinin ödendiği para cinsinden yapılır. Ancak Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak başka bir para cinsinden de iade yapılabilir.

2. 8 İadeyi Yapabilecek Kişi

İsteğe bağlı iadeler sadece Bileti düzenleyen Taşıyıcı tarafından veya bu konuda yetki verilmiş Acentesi tarafından yapılabilir.

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.

 

ATLAS JET

Yolcularımız şu haklardan birini seçerek seçimlik haklarını kullanabileceklerdir:

1. Yolcumuzun talebine göre bilet ücretinin iadesi veya yolcumuzun yazılı mutabakatı ile seyahat fişi şeklinde en geç 7 gün içinde iade edilmesi ile yolcumuzun seyahat başlangıç noktasına ilk fırsatta ücretsiz dönüşünün sağlanması,

2. Son varış yerine benzer taşıma şartları altında ve en erken fırsatta güzergâh değişikliği sağlanması,

3. Yolcunun uygun göreceği daha sonraki bir tarihte, benzer taşıma şartları altında ve boş koltuk durumuna göre güzergâh değişikliğinin yapılması.

 

 

 

 

 

Yolcuya ulaşılabilecek iletişim bilgisinin rezervasyon kaydında havayolumuza verilmemesi veya yanlış verilmesi durumunda şirketimizin sorumlu tutulamayacağını hatırlatmak isteriz.

*Olağanüstü haller;  Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin çalışmasını etkileyen özellikle siyasi istikrarsızlık, ilgili uçuşun gerçekleştirilmesine uygun olmayan meteorolojik şartlar, tabii afetler, güvenlik riskleri, beklenmedik uçuş emniyeti noksanlıkları ve grev gibi durumları ifade eder.

TABLO 1

TAZMİNAT HAKKI

TAZMİNAT

TUTARI*

Son varış zamanı aşağıdakisüreleri aşmayan bir alternatif uçuş teklif edilmesi halinde tazminat tutarının %50'si verilir.

1. Ic Hat Uçuşlarda

100 EURO

 

2. Dıs Hat Uçuşlarda

 

 

a. 1.500 km (dahil) veya daha kısa tüm uçuşlar için

250 EURO

2 saat

b. 1.500 ile 3.500 km arası uçuşlar için

400 EURO

3 saat

 

c. 3.500 km'den daha uzun uçuşlar

600 EURO

saat

*Euro cinsi paranın, Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken bilet için ödemenin yapıldığı güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

TABLO 2

HİZMET TÜRÜ

HİZMET İÇERİĞİ

  1. a. İkram
  • 2-3 saat arası gecikmelerde
  • 3-5 saat arası gecikmelerde
  • 5 saat ve üzeri gecikmelerde

Makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler

Sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek

Sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek, ilave sıcak ve soğuk içecekler ile ilave hafif ara yemeği

b. Konaklama

Bir veya daha fazla gece konaklama gerektiğinde otelde veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama

c. Ulaşım

Havaalanı ve konaklama yeri arasındaki ulaşım

2. İletişim

Süre kısıtlaması olmaksızın iki telefon görüşmesi, faks mesajı veya e-posta hizmeti.Bunun yanı sıra hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve refakatçileri ile tek başına seyahat eden çocuklara yukarıda yer alan ihtiyaçları giderilirken ayrıca özel ilgi gösterilecektir.

 

PEGASUS

TÜRKİYE ÇIKIŞLI UÇUŞLAR

UÇUŞ İPTALİ DURUMUNDAKİ HAKLARINIZ

İptal edilen seferin yerine, yer olması koşuluyla, mümkün olan en kısa sürede veya yolcumuzun tercih edeceği bir başka tarihteki uçuşta son varış noktasına seyahat imkanı sağlanır. Ayrıca aşağıdaki hizmetler de yolcumuza ücretsiz olarak sağlanır:

Sivil Havacılık Yönetmeliği gereğince uçuştan 14 ile 7 gün öncesine kadar yapılan uçuş iptali bildirimlerinde yolcuların tazminat hakkı bulunmamaktadır.

İç hat veya Türkiye’den çıkış yapan Pegasus Havayolları seferlerinde meydana gelen uçuşlar için geçerlidir. Sefer İptal durumlarıyla karşılaşan yolcularımıza aşağıdaki tabloda belirtilmiş miktarlarda tazminat sağlanacaktır:

İç hat ve KKTC Uçuşları:

***İç hat ve KKTC uçuşlarında meydana gelen sefer iptallerinde kişi başı EUR 100 tazminat verilir.

Türkiye çıkışlı Dış hat uçuşları;

***Yukarıda yer alan ücretler TL karşılığında yolcularımıza ödenmektedir.

Uçuş Uzunluğu

Tazminat Miktarı

Son Varış Noktasına Gecikme Aşağıdaki Koşullara Uyuyor İse Tazminat Tutarının % 50'si Verilir

1500km'yi geçmeyen seyahatler

EUR 250

2 saatten az

1500-3500 km.arasındaki seyahatler

EUR 400

3 saatten az

3500 km'den uzun seyahatler

EUR 600

4 saatten az

UÇUŞ İPTALİ DURUMUNDA

AB  ÇIKIŞLI UÇUŞLAR

İptal edilen seferin yerine, yer olması koşuluyla, mümkün olan en kısa sürede veya yolcumuzun tercih edeceği bir başka tarihteki uçuşta son varış noktasına seyahat imkanı sağlanır. Ayrıca aşağıdaki hizmetler de yolcumuza ücretsiz olarak sağlanır:

AB kuralları gereğince uçuştan 14 ile 7 gün öncesine kadar yapılan uçuş iptali bildirimlerinde misafirlerin tazminat hakkı bulunmamaktadır. AB ülkelerinden çıkış yapan Pegasus Havayolları seferlerinde meydana gelen uçuşlar için geçerlidir.

Denied Boarding ve İptal durumlarıyla karşılaşan yolcularımıza aşağıdaki tabloda belirtilmiş miktarlarda tazminat sağlanacaktır:

Uçuş Uzunluğu

Tazminat Miktarı

Son Varış Noktasına Gecikme Aşağıdaki Koşullara Uyuyor İse Tazminat Tutarının % 50'si Verilir

1500km'yi geçmeyen seyahatler

EUR 250

2 saatten az

1500-3500 km.arasındaki seyahatler

EUR 400

3 saatten az

3500 km'den uzun seyahatler

EUR 600

 

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.

SUNEXPRESS

SunExpress tarafından düzenlenen Türkiye’deki havaalanlarına/havaalanlarından gerçekleşen uçuşlarda onaylanmış rezervasyon numarası olduğu halde uçuşun iptal edilmesi durumunda verilecek tazminat ve hizmet koşulları

Yolcu Hakları Yönetmeliği kapsamında bir uçuşun iptal edilmesi durumunda

(a) Etkilenen yolcularımıza aşağıdaki seçeneklerden biri sağlanacaktır:

(i) Bilet ücretinin iadesi ve yolcunun seyahat başlangıç noktasına ücretsiz götürülmesi veya

(ii) Son varış yerine güzergah değişikliği sağlanması veya

(iii) Yolcunun uygun göreceği daha sonraki bir tarihte, benzer taşıma şartları altında güzergah değişikliğinin yapılması.

(b) Duruma göre TABLO 2’de belirtilen hizmetlerden de ücretsiz yararlanmaya hak kazanacaklardır.

Yolcu Hakları Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda yolcularımız TABLO 1’de belirtilen miktarlarda tazminata hak kazanacaktır:

(a) Yolcular, planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri takdirde veya

(b) Planlanan hareket zamanından iki hafta ila yedi gün öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri, kendilerine planlanan hareket saatinden en fazla iki saat önce kalkışlarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla dört saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece veya

(c) Planlanan hareket saatinden yedi günden kısa zaman öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri ve planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce ayrılmalarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla iki saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece. Ancak söz konusu iptalin şirketimiz tarafından tüm tedbirlerin alınmasına rağmen olağanüstü haller nedeniyle gerçekleşmesi durumunda yolcularımız bu maddede belirtilen tazminat haklarından yararlanamayacaktır. Yolcu Hakları Yönetmeliği kapsamında ödenebilecek olan tazminat, yolcular lehine diğer kanun ve düzenlemelerde öngörülebilecek olan tazminatlardan mahsup edilecektir.

 

 

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.

 

ONUR AİR

Uçuşların İptali

(1) Bir uçuşun iptal edilmesi durumunda uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi;

a) İlgili yolculara,  9 uncu madde hükümlerine uygun olarak yardım teklif eder.

b) İlgili yolculara,10 uncu maddenin birinci fıkrasının  (a) bendi ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak yardım teklif eder ve güzergahın değiştirildiği hallerde yeni uçuşun beklenen kalkış zamanının, iptal edilen uçuş için planlanmış olan kalkış zamanından sonraki gün veya günler içerisinde olması halinde ek olarak  10 uncu maddenin birinci fıkrasının  (b) ve

(c) bentlerinde belirtilen yardım teklif eder.

(2) Yolcular, 8 inci madde hükümlerine göre;

1) Planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri takdirde,

2) Planlanan hareket zamanından iki hafta ile yedi gün öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri, kendilerine planlanan hareket saatinden en fazla iki saat önce  kalkışlarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla dört saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece,

3) Planlanan hareket saatinden yedi günden kısa zaman öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri ve planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce ayrılmalarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla iki saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinden tazminat alma hakkına sahiptir.

(3)Yolcular iptalden haberdar edildiklerinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi kendilerine olası alternatif ulaşım yolları hakkında da bilgi vermek zorundadır.

(4)Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, tüm tedbirleri almasına rağmen olağanüstü hallerin iptale neden olduğunu kanıtlayabildiği takdirde  8 inci madde hükümlerine göre tazminat ödemekle yükümlü olmaz.

(5)Yolcunun uçuşun iptali konusunda haberdar edilip edilmediği ve ne zaman haberdar edildiğine ilişkin ispat yükümlülüğü uçuşu icra eden hava taşıma işletmesine aittir.

(6) Yolcu iletişim bilgisinin, hava taşıma işletmesince talep edilmesine karşın hava taşıma işletmesine verilmemesi  veya yanlış verilmesi  durumunda, hava taşıma işletmesi sorumluluktan kurtulur

 

Geri ödeme veya güzergah değişikliği hakkı

(1) Bu maddeye atıfta bulunulan hallerde, yolculara aşağıdaki seçenekler arasında tercih yapma hakkı verilir:

a)  Seyahatin gerçekleştirilmeyen bölüm veya bölümleri ile yolcunun planlamış olduğu seyahatin tamamlanmasının artık herhangi bir anlamı kalmaması durumunda seyahatin gerçekleştirilen bölüm veya bölümleri için, bilet ücretinin tamamının satın alınmış olduğu fiyat üzerinden nakit olarak veya elektronik banka havalesi, banka ödeme emirleri, banka çekleri ile ödenmesi veya yolcunun imzalı mutabakatı olması durumunda seyahat fişleri ve/veya diğer hizmetler şeklinde en geç yedi gün içinde iade edilmesi; ayrıca yolcunun seyahatinin ilk başlangıç noktasına ilk fırsatta dönmesini sağlayacak bir dönüş uçuşunun ücretsiz sağlanması.

b) Benzer taşıma şartları altında, en erken fırsatta son varış yerine güzergah değişikliğinin sağlanması.

c) Son varış yerine, boş koltuk durumuna bağlı olarak, yolcunun uygun göreceği daha sonraki bir tarihte, benzer taşıma şartları altında güzergah değişikliğinin yapılması.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan hükümler, Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden doğabilecek tazminat hakkı hariç, uçuşları bir paketin parçasını oluşturan yolcular için de geçerlidir.

(3) Bir şehir veya bölgeye birden fazla havaalanının hizmet etmesi durumunda, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesinin rezervasyonu onaylanmış olan yolculara alternatif bir havaalanına bir uçuş teklif etmesi halinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, yolcunun o alternatif havaalanından rezervasyonun yapılmış olduğu havaalanına veya yolcu tarafından kabul edilen başka yakın bir varış noktasına transfer edilmesine ait masrafı karşılamak zorundadır.

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.

 

BORA JET

BORAJET HAVA TAŞIMACILIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN TÜM DIŞ HAT VE TÜM TÜRKİYE İÇ HAT SEFERLERİNİN İPTALİ DURUMUNDA YOLCULARA VERİLECEK TAZMİNAT VE HİZMET KOŞULLARI

A.Uçuşu iptal edilen yolcular (iptalden haberdar edildi ise)

1.Geri ödeme veya güzergah değişikliği hakkı için aşağıdaki seçeneklerden biri sağlanacaktır;


TABLO 2’de belirtilen hizmetler yolcularımıza ücretsiz olarak sağlanır.

B.Yolcular, planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri takdirde,

C. Planlanan hareket zamanından iki hafta ila yedi gün öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri, kendilerine planlanan hareket saatinden en fazla iki saat önce kalkışlarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla dört saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece,

D.Planlanan hareket saatinden yedi günden kısa zaman öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri ve planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce ayrılmalarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla iki saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmediği sürece, TABLO 1’de belirtilen miktarlarda tazminat verilecektir.


İSTİSNAİ DURUMLAR

Uçuşu icra eden BORAJET Havayolları işletmesi, tüm tedbirleri almasına rağmen olağanüstü hallerin iptale neden olduğunu kanıtlayabildiği takdirde, tazminat hakkı UYGULANMAZ.

Tüm makul önlemler alınmasına rağmen kaçınılamayan olağandışı koşullardan kaynaklanan uçuş aksaklıkları durumunda Tazminat ödenmeyecektir. Bunlar değişken politik durumlar, elverişsiz hava koşulları (sis,kar, fırtına, buzlanma vb..), beklenmedik güvenlik ve emniyet zaafları ile sınırlamaları, grevler, havalimanı sorunları, hava trafiği sınırlamaları, bagaj, yolcu, uçak ve havalimanını içeren istisnai güvenlik tedbirleridir.

Yolcumuzun iletişim bilgisinin, BORAJET Hava Taşımacılığı A.Ş. tarafından talep edilmesine karşın BORAJET Havayollarına verilmemesi veya yanlış verilmesi durumunda, BORAJET Havayolları sorumlu TUTULAMAZ.

3.BORAJET HAVA TAŞIMACILIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN TÜM DIŞ HAT VE TÜM TÜRKİYE İÇ HAT SEFERLERİNDE MEYDANA GELEN UZUN GECİKMELER DURUMUNDA YOLCULARA VERİLECEK HİZMET KOŞULLARI

A. Planlanan hareket saatinden itibaren gecikme beklendiğinde,

SEYAHATİN UZUNLUĞU

GECİKME SÜRESİNE GÖRE UZUN GECİKME KAPSAMINA GİREN KOŞULLAR

1

1500 km'den ( 1500 km dahil) daha kısa ve iç hat uçuşlar için

2 saat veya daha fazla

2

1500 km ile 3500 km (3500 km dahil) arası uçuşlar için

3 saat veya daha fazla

3

3500 km'den daha uzun uçuşlar için

4 saat veya daha fazla

TABLO 2’de belirtilen hizmetler yolcularımıza ücretsiz olarak sağlanır.

B.Beklenen hareket saati, önceden ilan edilmiş hareket saatinden sonraki gün veya günler içerisinde olduğu takdirde, aşağıdaki haklar sağlanır.

C. Gecikme en az beş saat olduğunda, aşağıdaki hak sağlanır.

Not: Promosyon Biletlerde İptal-iade-değişiklik işlemleri yapılamaz.